Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Asystent prawny

Kod: 261901
Inna nazwa zawodu: aplikant radcowski, inspektor ds. prawnych, referent ds. prawnych

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

Ostatnia aktualizacja 09.2009

W zawodzie asystenta prawnego istnieją możliwości awansu zawodowego. Najczęściej awans jest następstwem ukończenia aplikacji radcowskiej, notarialnej lub adwokackiej. To powoduje większy zakres możliwości i uprawnień zawodowych, np. reprezentowanie klienta przed sądem, możliwość założenia własnej kancelarii lub objęcie w organizacji stanowiska wymagającego wyższych kwalifikacji zawodowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę