Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Asystent prawny

Kod: 261901
Inna nazwa zawodu: aplikant radcowski, inspektor ds. prawnych, referent ds. prawnych

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Praca asystenta prawnego należy do lekkich pod względem obciążenia fizycznego, dlatego kandydatom na te stanowiska nie stawia się szczególnych wymagań zdrowotnych.

Większość czasu asystenci prawni spędzają przy komputerze. Dlatego ważną cechą w tym zawodzie jest sprawność narządu wzroku. Niektóre wady wzroku mogą być korygowane okularami korekcyjnymi.

Wady wymowy utrudniające wypowiadanie się w trakcie rozmów z klientami, negocjacji, czy też w trakcie wystąpień publicznych, konferencji czy narad mogą stanowić utrudnienie w wykonywaniu zawodu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę