Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Asystent prawny

Kod: 261901
Inna nazwa zawodu: aplikant radcowski, inspektor ds. prawnych, referent ds. prawnych

Środowisko pracy

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Warunki materialne

Asystenci prawni swoją pracę wykonują w budynkach, są to zazwyczaj pomieszczenia biurowe oraz sale obrad w urzędach, kancelariach i firmach.

Asystent prawny w swej pracy nie jest narażony na działanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych czy uciążliwych. Pracę wykonuje najczęściej w pozycji siedzącej, przy komputerze. Po wielu godzinach pracy mogą więc wystąpić dolegliwości narządu wzroku, z kolei wielogodzinna siedząca pozycja może wywołać bóle kręgosłupa.

Warunki społeczne

Na stanowisku asystenta prawnego dominuje forma pracy indywidualnej, ale w większych organizacjach asystenci mogą pracować w zespołach. Asystent prawny czynności zawodowe realizuje samodzielnie, niemniej jednak na polecenie radcy prawnego, adwokata lub notariusza. Ewentualnie realizowane zadania konsultuje z innymi pracownikami. Zdecydowanie indywidualna forma pracy występuje w przypadku prowadzenia doradztwa prawnego w ramach własnej, jednoosobowej działalności.

Praca asystenta prawnego związana jest z kontaktami z ludźmi. Są one dość częste. W bardzo dużym stopniu dominują następujące kontakty z ludźmi: konsultowanie, odpowiadanie na pytania, organizowanie, współpracowanie, świadczenie usług. W dużym stopniu negocjowanie, uczenie, reprezentowanie innych. Wymienione rodzaje kontaktów z ludźmi dotyczą pracy asystentów prawnych zatrudnionych w administracji samorządowej, rządowej, kancelariach radców prawnych, firmach oraz prowadzących własną działalność gospodarczą. W administracji podatkowej asystenci prawni zatrudnieni, np. w krajowej informacji podatkowej, nie nawiązują osobistego kontaktu z podatnikiem.

Warunki organizacyjne

Asystenci prawni zatrudnieni w instytucjach publicznych, kancelariach prawnych, firmach prywatnych pracują w stałych godzinach, zazwyczaj od 6 do 9 godzin dziennie. Natomiast w przypadku, kiedy prawnik prowadzi własną działalność gospodarczą, jego czas pracy jest często zmienny i zależy od otrzymanych zleceń.

Praca na stanowisku asystenta prawnego może wymagać przemieszczania się na małych odległościach poza stałym miejscem pracy. Najczęściej dotyczy to asystentów prowadzących własną działalność gospodarczą, którzy odbywają spotkania z klientami w terenie, czy prowadzą wyjazdowe szkolenia.

Na stanowiskach asystentów prawnych nadzór w pracy dotyczy wyboru głównych celów i zadań. Istnieje pewna swoboda w doborze metod i rozkładzie czasowym wykonywanych czynności. Nadzór zwierzchnika, najczęściej radcy prawnego, bywa merytoryczny. W przypadku asystentów prawnych zatrudnionych w administracji istnieją także pewne zależności służbowe wynikające ze struktury organizacyjnej urzędu – usytuowanie stanowiska w wydziale.

Praca asystenta nie jest zrutynizowana. Wymaga indywidualnego podejścia do realizowanych zadań, zastosowania prawa z uwzględnieniem potrzeb i interesów instytucji, firm oraz klientów reprezentowanych, np. przez kancelarie. Praca asystenta prawnego jest bardzo odpowiedzialna. Wiąże się z odpowiedzialnością społeczno - moralną, zawodową, finansową, za funkcjonowanie przedsiębiorstwa, instytucji lub urzędu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę