Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Asystent prawny

Kod: 261901
Inna nazwa zawodu: aplikant radcowski, inspektor ds. prawnych, referent ds. prawnych

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Warunkiem wykonywania pracy na stanowisku asystenta prawnego jest ukończenie studiów na kierunku prawa. Pozostałe wymogi mogą być formułowane indywidualnie w zależności od miejsca wykonywania pracy. Mogą one dotyczyć wcześniejszego doświadczenia, znajomości specyfiki organizacji, poziomu obsługi komputera i poziomu znajomości języków obcych lub posiadania prawa jazdy.

Warunkiem pracy w zawodzie asystenta prawnego w urzędach jest niekaralność potwierdzona zaświadczeniem z Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast w przypadku zatrudnienia asystenta prawnego w kancelarii radcy prawnego (nie będącego aplikantem), decyzja, czy owe zaświadczenie kandydat do pracy ma przedłożyć, należy do radcy prawnego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę