Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Asystent prawny

Kod: 261901
Inna nazwa zawodu: aplikant radcowski, inspektor ds. prawnych, referent ds. prawnych

Polecana literatura

Ostatnia aktualizacja 09.2009

„Gazeta Prawna” – dziennik wydawnictwa INFOR

„Radca Prawny” – czasopismo samorządu radców prawnych

„ Monitor Prawniczy” – dwutygodnik prawa polskiego

„Rejent” – miesięcznik Stowarzyszenia Notariuszy RP

„Przegląd Ustawodawstwa gospodarczego” – miesięcznik

Dziennik Ustaw, Monitor Polski

Dzienniki Urzędowe, Dzienniki Unii Europejskiej

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę