Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Asystent prawny

Kod: 261901
Inna nazwa zawodu: aplikant radcowski, inspektor ds. prawnych, referent ds. prawnych

PrzeciwwskazaniaI. Sprawność kończyn dolnych
Sprawność kończyn dolnych : Nie dotyczy


II. Sprawność kończyn górnych
Zręczność rąk : Nie dotyczy
Zręczność palców : Nie dotyczy


III. Sprawność narządów zmysłów
Słuch : Nie dotyczy
Wzrok : Nie dotyczy
Węch : Nie dotyczy
Smak : Nie dotyczy
Równowaga : Nie dotyczy


IV. Sprawności sensomotoryczne
Rozróżnianie barw : Nie dotyczy
Widzenie stereoskopowe : Nie dotyczy
Koordynacja wzrokowo-ruchowa : Nie dotyczy
Percepcja kształtów : Nie dotyczy


V. Sprawność podstawowych układów fizjologii człowieka
Krążenia : Nie dotyczy
Oddechowego : Nie dotyczy
Nerwowego : Nie dotyczy
Mięśniowego : Nie dotyczy
Mięśniowego : Nie dotyczy
Kostno-stawowego : Nie dotyczy


VI. Sprawności psychiczne człowieka
Upośledzenie umysłowe : Nie dotyczy
Zaburzenia nerwicowe : Nie dotyczy


VII. Cechy ogólne
Budowa ciała : Nie dotyczy
Ogólna wydolność fizyczna : Nie dotyczy
Sprawność ekspresji werbalnej : Nie dotyczy


VIII. Inne czynniki
Nosicielstwo chorób zakaźnych : Nie dotyczy
Zniekształcenia, problemy z wyglądem : Nie dotyczy

Ostatnia aktualizacja - 09.2009

 

W zawodzie mogą być zatrudnione osoby niepełnosprawnością kończyn dolnych i górnych.

Osoby z dysfunkcją narządu ruchu poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą mieć dostosowane stanowisko pracy poprzez dobór odpowiedniej wysokości biurka z komputerem, ważne jest także zlikwidowanie barier architektonicznych budynków - wybudowanie podjazdu, montaż windy, likwidację progów, dostosowanie toalety do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Osoby z dysfunkcją kończyn górnych mogą mieć dostosowane stanowisko pracy poprzez dobór odpowiedniej klawiatury do komputera lub dobór specjalistycznego oprzyrządowania, np. podpórka pod ramię.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę