Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Sędzia

Kod: 261201
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

Pracę w zawodzie sędziego może podjąć osoba, która ukończyła 26 lat - decyduje o tym przepis prawa o ustroju sądów powszechnych, natomiast górną granicę stanowi wiek emerytalny. Pomiędzy tymi granicami możliwe jest podjęcie pracy przez tych, którzy w późniejszym wieku ukończyli studia, odbyli dwuletnią aplikację, zdali egzamin sędziowski lub prokuratorski i pracowali jako asesorzy. Nie ma też przeszkód, aby powrócić do zawodu po dłuższej przerwie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę