Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Sędzia

Kod: 261201
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania psychologiczne

Na sali sądowej sędziowie na co dzień stykają się z ludźmi, o losach których decydują, wydając wyrok. Dlatego warunkiem prawidłowego rozpoznania sprawy oraz jej sprawiedliwego rozstrzygnięcia jest umiejętność nawiązywania kontaktu i właściwego postępowania z ludźmi. Przydatna jest także umiejętność wczucia się w sytuację i problemy innej osoby. Z tym, że zrozumienie innych nie oznacza akceptacji każdego ich zachowania czy czynu.

Na sali sądowej niejednokrotnie dochodzi do dramatycznych sytuacji, nad którymi sędzia musi umieć zapanować, podejmując szybkie i właściwe decyzje. Nie może także dawać wyrazu własnemu zdenerwowaniu, irytacji czy znudzeniu. Musi być zatem odporny emocjonalnie i umieć panować nad sobą.

Analizując całą sytuację musi bardzo wytrwale, cierpliwie i drobiazgowo badać każdy szczegół, aby czegoś nie pominąć, wyrządzając tym samym krzywdę którejś ze stron.

Sędzia nie może ulegać naciskom zewnętrznym, ale kierując się wymogami prawa i opierając na dostarczonych dowodach jest zobowiązany wydać sprawiedliwy wyrok, zgodnie z własną wiedzą i poczuciem uczciwości.

Na tym właśnie polega jego społeczno-moralna odpowiedzialność zawodowa.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę