Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Sędzia

Kod: 261201
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

W zawodzie sędziego istnieją duże możliwości awansu, który dla asesora zaczyna się nominacją sędziowską. Pierwszym szczeblem kariery zawodowej jest stanowisko sędziego sądu rejonowego. W ramach sądu rejonowego można także pełnić funkcję przewodniczącego wydziału, wiceprezesa lub prezesa sądu. Kolejnym etapem jest stanowisko sędziego sądu wojewódzkiego, a następnym - sędziego sądu apelacyjnego. W obu tych sądach możliwe jest pełnienie takich samych funkcji, jak w sądzie rejonowym. Szczytem kariery zawodowej jest praca w Sądzie Najwyższym lub Ministerstwie Sprawiedliwości.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę