Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Sędzia

Kod: 261201
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Większość czynności sędziego wykonywana jest w pozycji siedzącej, dlatego jego pracę zalicza się do lekkich. Nie ma specjalnych wymagań jeżeli chodzi o budowę ciała, ale są pewne ograniczenia dla osób niepełnosprawnych, np. z dysfunkcją kończyn górnych. Również wzrok i słuch odgrywają znaczącą rolę, gdyż trzeba czytać akta, oglądać dowody rzeczowe w sprawie itd. Toteż wada wzroku nie dająca się skorygować za pomocą okularów wyklucza możliwość pracy w tym zawodzie.

Sędziowie najczęściej używają głosu, dlatego jego narządy narażone są na schorzenia. Podobnie jak układ nerwowy, ze względu na stałe napięcie emocjonalne towarzyszące pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę