Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Sędzia

Kod: 261201
Inna nazwa zawodu: nie występują

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Ranga zawodu sędziego powoduje, że kandydat do pracy, zanim przywdzieje czarną togę i zasiądzie za stołem sędziowskim, musi spełnić wiele wymagań.

Pierwszym jest ukończenie studiów uniwersyteckich na wydziale prawa i administracji oraz uzyskanie tytułu magistra prawa.

Sporym osiągnięciem jest samo dostanie się na te studia, gdyż na egzaminach trzeba pokonać od kilku do kilkunastu innych kandydatów. Następnie trzeba pomyślnie zdać egzamin na aplikację sędziowską, aby po dwóch latach zakończyć ją zdanym egzaminem sędziowskim. Dostanie się na taką aplikację, która jest formą praktycznej nauki zawodu, znowu wymaga nie lada wysiłku.

To jeszcze nie wszystko. Po zakończeniu aplikacji trzeba w praktyce nauczyć się stosować wyuczone przepisy prawa, tym razem na stanowisku asesora. Najdalej po dwóch latach powinno się otrzymać nominację sędziowską. W przeciwnym wypadku - pora pomyśleć o zmianie zawodu.

Jest jeszcze kilka warunków otrzymania nominacji sędziowskiej, której dokonuje osobiście prezydent RP: trzeba mieć ukończone 26 lat, posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich. Trzeba też być nieskazitelnego charakteru.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę