Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Adwokat

Kod: 261101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

 

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Przepisy nie określają górnej granicy wieku do podjęcia pracy w zawodzie adwokata. Szanse pracy w tym zawodzie ma zarówno osoba młoda, jak i starsza, pod warunkiem, że ukończyła kierunkowe studia i pozytywnie zdała egzamin aplikacyjny.

Adwokat to prawdziwie wolny zawód. Adwokatowi nie wolno pozostawać w stosunku pracy, aby nie powodować zależności od pracodawcy. Jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, dlatego też adwokaci podejmując pracę po raz pierwszy, czy wracając na rynek pracy po dłuższej przerwie, nie mają kłopotów ze znalezieniem zatrudnienia. Adwokat może pracować w kancelarii adwokackiej jednoosobowej lub wieloosobowej, którą tworzy wraz z innymi adwokatami.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę