Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Adwokat

Kod: 261101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja 09.2009

 

Adwokat to zawód prawniczy, który polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokaci angażowani są także do tworzenia umów, statutów i innych dokumentów. Zadaniem adwokata jest przede wszystkim doradztwo i obrona, którą ma pełnić w ramach istniejącego prawa najlepiej, jak potrafi. Pomoc prawna z reguły jest odpłatna.

Adwokat w języku potocznym określany jest mianem mecenasa. Zwrot ten stosowany jest grzecznościowo w pismach i w przypadku bezpośredniego zwracania się do osoby adwokata.

Zawód ten wymaga: dużego samozaparcia, odpowiedzialności, znakomitej pamięci, gotowości do ciężkiej pracy i dużej motywacji.

Pomocy adwokata potrzebują ci, których interesy indywidualne zostały naruszone lub zagrożone. Klientami adwokata są osoby fizyczne, prawne i wszelkie instytucje, które nawet nie posiadają osobowości prawnej.

Obsługa osób fizycznych dotyczy najczęściej zagadnień zobszaru prawa cywilnego, rodzinnego i karnego. W tym zakresie adwokat oferuje poradę prawną, reprezentację przed sądem, mediacje, pełnomocnictwo w procesach dotyczących: rozwodów, separacji, alimentów, ustalenia opieki, spraw komorniczych czy własnościowych.

Obsługa podmiotów prawnych obejmuje pomoc prawną dla przedsiębiorstw i spółek w obszarach prawa gospodarczego, cywilnego i finansów. Rolą adwokata jest doradztwo w skomplikowanych transakcjach, przygotowywanie profesjonalnych projektów umów, pism procesowych, a także opinii i ekspertyz prawnych.

Adwokat zobowiązany jest do zachowania bezwzględnej tajemnicy zawodowej w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Czynności, które wykonuje muszą być zgodne z prawem i cechować się profesjonalizmem, poważnym podejściem do klienta i pełnym zaangażowaniem w prowadzoną sprawę.

W celu reprezentacji klienta w procesie sądowym, adwokat działa w sprawie wyłącznie na podstawie udzielonego mu przez klienta pełnomocnictwa, bądź też na podstawie zlecenia uprawnionego organu. Na podstawie pełnomocnictwa procesowego adwokat jest upoważniony do podejmowania wszystkich czynności procesowych i decyzji, mających wpływ na dalszy bieg postępowania, czyniąc to sumiennie i starannie. Ma obowiązek także brać osobistą odpowiedzialność za wywiązanie się z przyjętych na siebie zobowiązań.

Adwokat może odmówić udzielenia pomocy prawnej klientowi indywidualnemu, jeżeli istnieją ku temu ważne powody, np.: kiedy jest świadom swej niekompetencji, występuje ryzyko złamania tajemnicy zawodowej czy możliwość nieobiektywnego podejścia. Ponadto adwokat nie może odmówić pomocy prawnej oskarżonemu z urzędu.

Oprócz adwokatów, w kancelarii zatrudnieni mogą być aplikanci. Są to osoby, które ukończyły studia prawnicze i zdały egzamin dopuszczający do odbywania aplikacji adwokackiej. Ich głównym zadaniem jest praktyczna nauka zawodu i wykonywanie powierzonych zadań. Adwokat opiekujący się aplikantem, zwany jest patronem. Po półrocznej praktyce może występować w imieniu swojego patrona przed sądem rejonowym. Po okresie półtorarocznym może zastępować swojego patrona przed sądem rejonowym i sądem apelacyjnym.

Na stanowisku pracy adwokat wykorzystuje urządzenia komunikacyjne, jak: telefon stacjonarny i komórkowy, faks i biurowe, jak: komputer, drukarka, kserokopiarka czy niszczarka.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę