Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Adwokat

Kod: 261101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania psychologiczne

Ostatnia aktualizacja 09.2009 

 

Adwokat jest zawodem zaufania publicznego. Osoba wykonująca ten zawód powinna charakteryzować się takimi cechami, jak:

- zdolność koncentracji uwagi, niezbędna do wielogodzinnej pracy nad rozwiązaniem problemu klienta i kojarzenia szczegółów,

- podzielność uwagi, ułatwia jednoczesne słuchanie stron podczas rozprawy i zastanawianie się nad własnym stanowiskiem,

- refleks w reagowaniu umożliwi udzielenie celnej riposty,

- dobra pamięć, szybkość uczenia się, niezbędna do ogarnięcia licznych aktów prawnych, która pozwoli na swobodną i praktyczną biegłość w stosowaniu prawa i prowadzeniu kilku spraw naraz,

- umiejętność logicznego i twórczego rozumowania, umożliwiająca prawidłowe prowadzenie wywodów prawniczych,

- łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie, nieodzowna do precyzyjnego i zrozumiałego wypowiadania się, przekonywania o słuszności swego stanowiska i sporządzania pism procesowych; poza tym oczekuje się od adwokata talentu retorycznego, czyli znajomości sztuki przemawiania,

- umiejętność zrozumienia i panowania nad własnymi emocjami, przydatna szczególnie na sali sądowej podczas wygłaszania mowy.

Adwokat może być człowiekiem o delikatnej naturze, ale w momencie założenia togi musi stać się człowiekiem twardym, odważnym i pewnym swoich racji.

Praca adwokata bazuje głównie na osobistym kontakcie z klientem i zdobyciu jego zaufania. Niezbędna jest umiejętność nawiązywania kontaktów i właściwe postępowanie z ludźmi. Z kolei zdolność uważnego słuchania i obserwowania zachowań ludzi, która wymaga od adwokata głównie cierpliwości, wrażliwości i szacunku do drugiego człowieka, umożliwia pełne zrozumienie, a w konsekwencji znalezienie rozwiązania problemu.

Do istotnych cech adwokata trzeba jeszcze zaliczyć: aktywność, empatię, skrupulatność, systematyczność, odporność na stres, ciekawość świata i zdolności organizacyjne.

Adwokat powinien być humanistą, cechującym się jak największym potencjałem intelektualnym, przydatnym w każdej rzeczywistości społeczno – ekonomicznej. Najważniejsze jest śledzenie każdych zmian w prawie, ale także powinien interesować się psychologią, socjologią, historią, ekonomią oraz biznesem. Oprócz tego ważna jest znajomość języka obcego i znajomość obsługi komputera.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę