Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Adwokat

Kod: 261101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

 

Ostatnia aktualizacja 09.2009

W zawodzie adwokata nie ma możliwości awansu w znaczeniu osiągania coraz wyższych stopni w hierarchii zawodowej.

Awans adwokata wyraża się głównie poprzez wyniki materialne, w postaci wyższych zarobków, prestiżem społecznym zarówno w środowisku prawniczym, jaki i w polityce czy gospodarce, a przede wszystkim stopniem popularności adwokata lub kancelarii i liczbą obsługiwanych klientów. Adwokat, który cieszy się wielkim uznaniem i zaufaniem zajmuje miejsce na wysokim poziomie hierarchii społecznej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę