Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Adwokat

Kod: 261101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Praca adwokata jest zaliczana do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Kandydatom do zawodu adwokata nie stawia się żadnych specjalnych wymagań zdrowotnych. Oczywiście dobra ogólna sprawność fizyczna, zdrowe serce, dobry wzrok, słuch i mowa są niezbędne w tym zawodzie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę