Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Adwokat

Kod: 261101
Inna nazwa zawodu: nie występują

Polecana literatura

Ostatnia aktualizacja 09.2009

·pismo Adwokatury Polskiej„Palestra”

·Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o Adwokaturze

·„Gazeta Prawna”

·Magazyn Edukacyjny „Perspektywy” nr 06(98), str.006

·dwutygodnik Prawa Polskiego „Monitor Prawniczy”

·miesięcznik „Edukacja Prawnicza”

·Biuletyn Informacji Publicznej – Naczelna Rada Adwokacka – www.bip.adwokatura.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę