Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Adwokat

Kod: 261101
Inna nazwa zawodu: nie występują

PrzeciwwskazaniaI. Sprawność kończyn dolnych
Sprawność kończyn dolnych : Nie dotyczy


II. Sprawność kończyn górnych
Zręczność rąk : Nie dotyczy
Zręczność palców : Nie dotyczy


III. Sprawność narządów zmysłów
Słuch : Zaburzenia dużego stopnia
Wzrok : Zaburzenia dużego stopnia
Węch : Nie dotyczy
Smak : Nie dotyczy
Równowaga : Zaburzenia dużego stopnia


IV. Sprawności sensomotoryczne
Rozróżnianie barw : Zaburzenia dużego stopnia
Widzenie stereoskopowe : Nie dotyczy
Koordynacja wzrokowo-ruchowa : Zaburzenia dużego stopnia
Percepcja kształtów : Zaburzenia dużego stopnia


V. Sprawność podstawowych układów fizjologii człowieka
Krążenia : Zaburzenia dużego stopnia
Oddechowego : Zaburzenia dużego stopnia
Nerwowego : Zaburzenia niewielkiego stopnia
Mięśniowego : Nie dotyczy
Mięśniowego : Nie dotyczy
Kostno-stawowego : Zaburzenia dużego stopnia


VI. Sprawności psychiczne człowieka
Upośledzenie umysłowe : Lekkie
Zaburzenia nerwicowe : Niskie


VII. Cechy ogólne
Budowa ciała : Nie dotyczy
Ogólna wydolność fizyczna : Nie dotyczy
Sprawność ekspresji werbalnej : Zaburzenia niewielkiego stopnia


VIII. Inne czynniki
Nosicielstwo chorób zakaźnych : Nie dotyczy
Zniekształcenia, problemy z wyglądem : Niskie

Ostatnia aktualizacja 09.2009


Większość czynności w zawodzie adwokata wykonywana jest w pozycji siedzącej,
w związku z tym możliwe jest zatrudnianie osób z niewielką dysfunkcją kończyn lub poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jednakże w praktyce takie sytuacje nie mają miejsca. Wykluczone jest natomiast zatrudnianie osób z niedorozwojem umysłowym lub chorych psychicznie. Adwokat posługuje się w swojej pracy przede wszystkim głosem
i słuchem, dlatego też zaburzenia dużego stopnia dyskwalifikują kandydata do pracy na stanowisku adwokata.

Teoretycznie przystosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w zawodzie adwokata polegałoby na eliminacji barier architektonicznych, częściowym lub całkowitym wyeliminowaniu zadań i czynności zawodowych wymagających wysokiej sprawności rozróżniania barw i sprawności koordynacji wzrokowo &ndash słuchowej. W zawodzie adwokata praktycznie nie ma możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę