Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk sieci komputerowych

Kod: 252301
Inna nazwa zawodu: nie wystepuja

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Zawód administratora sieci wymieniany jest jako jeden z zawodów przyszłości, który nie tylko nie zaniknie, ale będzie się wciąż rozwijać. Branża IT ewoluuje i podlega dynamicznym zmianom. Konieczność ciągłego śledzenia zmian na rynku informatycznym, a przede wszystkim dokształcania i podnoszenia kwalifikacji sprawia, że na tym stanowisku zatrudniane są głównie osoby poniżej 50 roku życia.

Preferowane są osoby z wykształceniem wyższym kierunkowym, jednak od kandydatów do pracy częściej niż formalnego wykształcenia, wymaga się praktycznej wiedzy i doświadczenia na podobnym stanowisku. Wprawdzie częściej zatrudnienie znajdują osoby młode, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracę w tym zawodzie uzyskały osoby w przedziale wiekowym 45-50 lat, o ile wykażą się odpowiednią i aktualną wiedzą z zakresu informatyki i administrowania siecią oraz praktycznymi umiejętnościami administrowania konkretnym systemem.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę