Doradca 2000 - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk sieci komputerowych

Kod: 252301
Inna nazwa zawodu: nie wystepuja

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Administrator sieci informatycznej jest to wysokiej klasy specjalista z obszaru IT (informatyka i telekomunikacja), zajmujący się budowaniem, integracją oraz obsługą sieci komputerowych, opartych na różnych architekturach.

W zależności od wielkości i specyfiki firmy, w której pracuje administrator, różny może być zakres jego obowiązków i odpowiedzialności. W małych firmach często jest to samodzielne stanowisko, na którym zakres zadań jest zazwyczaj szerszy, bardziej kompleksowy oraz zróżnicowany. Tam, poza dbaniem o bezpieczeństwo podległych sieci i systemów, administrator może pełnić np. funkcję helpdesk, czyli informatyka wsparcia użytkowników w przypadku awarii sprzętu lub technika komputerowego. Natomiast w dużych organizacjach, gdzie istnieją zespoły lub nawet działy zajmujące się administracją sieci, często stosowana jest specjalizacja stanowiskowa, gdzie każda z zatrudnianych osób zajmuje się tylko wybranym obszarem sieci.

Najogólniej administratorów można podzielić na zarządzających siecią lokalną, czyli LAN, oraz siecią rozległą, do której podłączeni są klienci, czyli WAN.

Bez względu na wielkość firmy i zakres obowiązków administratora, najważniejszym jego zadaniem jest utrzymywanie nieprzerwanego działania sieci informatycznej, aby praca użytkowników systemu przebiegała sprawnie i bez zakłóceń.

W swojej codziennej pracy administrator nieustannie czuwa nad bezpieczeństwem sieci, śledzi pojawiające się zagrożenia, reaguje na nie i zapobiega potencjalnym awariom. Dba o prawidłowe działanie podległych mu komputerów i urządzeń transmisji danych, a także oprogramowania systemowego i użytkowego.

Administrator może zajmować się także instalacją i konfiguracją urządzeń peryferyjnych, np. drukarek, skanerów. Przygotowuje nowe stacje robocze dla użytkowników sieci, instaluje oraz aktualizuje wykorzystywane przez nich oprogramowanie.

Podstawowymi czynnościami wykonywanymi przez administratora są przeglądanie dzienników systemowych, w celu wychwycenia nieprawidłowości w działaniu systemu oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa systemu, zmniejszających straty danych, które mogą wystąpić w czasie awarii. W celu zapewnienia ciągłej i bezawaryjnej pracy systemu, administrator okresowo sprawdza poprawność działania sprzętu komputerowego i sieciowego oraz oprogramowania, nawet jeśli system działa w pełni poprawnie. Jeżeli jednak dojdzie do awarii, administrator powinien niezwłocznie znaleźć i usunąć jej przyczynę oraz naprawić ewentualne szkody powstałe w wyniku tego zdarzenia.

Administrator pracuje głównie z urządzeniami i danymi, jednak nie jest to praca w całkowitym odizolowaniu od ludzi. Do jego zadań należy również realizowanie potrzeb użytkowników, dotyczących np. zakładania kont systemowych, instalacji potrzebnego oprogramowania, wyjaśniania zgłaszanych problemów, udzielania informacji, prowadzenia szkoleń w zakresie korzystania z sieci, a w szczególności informowanie o dostępnych usługach i ich możliwościach oraz nadzorowanie pracy użytkowników sieci.

W swojej pracy administrator wykorzystuje głównie komputery i serwery. Jednak jeżeli zachodzi potrzeba wykonania drobnej naprawy, czy modyfikacji konfiguracji sprzętowej (np. instalacji dodatkowych kart sieciowych w serwerach), wówczas niezbędne jest użycie drobnych narzędzi, takich jak śrubokręt, cążki, zaciskacz do przewodów.

Od administratora sieci wymaga się również, aby na bieżąco zapoznawał się z literaturą fachową (często anglojęzyczną), opisującą różne aspekty działania i konfiguracji administrowanego systemu i dzięki pozyskiwanej w ten sposób wiedzy, stale podnosił wydajność i bezpieczeństwo systemu.

Podsumowując, do głównych zadań administratora sieci należy:

  • zarządzanie sieciami lokalnymi oraz rozległymi,
  • nadzorowanie pracy składników sieci (serwery, routery, terminale, komputery osobiste) oraz osób przy nich pracujących,
  • zapewnienie sprawnego, stabilnego i bezawaryjnego działania sieci i systemów,
  • konfiguracja serwera i stacji roboczych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa sieci,
  • dostosowywanie sieci i systemów do wymagań stawianych przez organizację (użytkowników),
  • tworzenie planów rozwoju sieci w celu jej optymalnego wykorzystania i dostosowania do potrzeb firmy,
  • zarządzanie rejestrem użytkowników sieci i ich uprawnieniami,
  • obsługa systemów poczty elektronicznej oraz serwerów www,
  • tworzenie kopii zapasowych. 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę