Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk sieci komputerowych

Kod: 252301
Inna nazwa zawodu: nie wystepuja

Możliwości zatrudnienia

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Coraz więcej firm ma u siebie komputery połączone w sieci informatyczne i dostęp do Internetu. W zasadzie nie istnieją już duże instytucje, zarówno z sektora prywatnego jak i państwowego, które nie posiadałyby takich zasobów.

Awaria sieci i związany z tym przestój może nieść ze sobą wysokie koszty oraz paraliżować funkcjonowanie całej organizacji, dlatego też niezbędna jest współpraca z administratorem sieci. W zależności od ilości podłączonych stanowisk i specyfiki branży, możliwe są trzy formy ich obsługi. Duże firmy najczęściej angażują przynajmniej jednego pracownika na stanowisku administratora sieci informatycznej. Największe sieci mają nawet oddzielne zespoły zatrudniające kilku administratorów, w których każdy odpowiedzialny jest za inny fragment sieci. Mniejsze stosują zatrudnienie na część etatu bądź umowę zlecenie lub angażują informatyka, który poza zarządzaniem siecią, pełni jednocześnie dodatkowe funkcje związane z informatyką np. helpdesk, czyli pierwszej pomocy w przypadku drobnych awarii sprzętu. Stosowane jest również zlecanie administracji siecią specjalistycznej firmie zewnętrznej tzw. outsourcing.

W związku z tą ostatnią formą, istnieją duże możliwości samozatrudnienia. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, obsługuje na zasadzie świadczenia usługi jedną dużą lub kilka mniejszych firm, pełniąc jednocześnie rolę „pogotowia komputerowego”.

Choć jest to zawód popularny, na niektórych rynkach zaobserwować można większy popyt na administratorów niż ich reprezentację. Duże zapotrzebowanie na administratorów sprawia, że są oni bardzo cenieni w firmach, a co za tym idzie, ich zarobki zdecydowanie przewyższają średnią krajową i są jednymi z wyższych w branży IT. Wysokość pensji uzależniona jest od wielkości firmy, zakresu odpowiedzialności (małe, duże sieci) umiejętności oraz geograficznej lokalizacji firmy. Szanse na wyższe zarobki mają administratorzy zatrudnieni w dużych miastach i dużych organizacjach.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę