Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk sieci komputerowych

Kod: 252301
Inna nazwa zawodu: nie wystepuja

Wymagania psychologiczne

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Najbardziej pożądanymi cechami dobrego administratora są samodzielność w działaniu oraz rozwiązywaniu problemów, a także umiejętność analitycznego i logicznego myślenia. Administrator powinien być osobą nastawioną na rozwiązywanie problemów, umieć podejmować szybkie i trafne decyzje, często w warunkach stresu i presji zewnętrznej.

Ważną cechą jest także umiejętność pracy w szybkim tempie, zwłaszcza w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji, w których przydatna również jest zdolność koncentracji uwagi, jej podzielność i łatwość przestawienia się z jednej czynności na drugą. Cierpliwość i wytrwałość są szczególnie przydatne podczas analizy błędów systemu w fazie likwidacji skutków awarii. Natomiast w chwilach, kiedy system zachowuje się bez zarzutu, administrator powinien umieć pracować w warunkach monotonnych, wykonując rutynowe czynności kontrolne (np. przeglądanie i usuwanie dzienników systemowych).

W swojej pracy administrator często zobowiązany jest do kontaktów z innymi użytkownikami sieci, wobec których pełni funkcję doradcy w zakresie właściwego korzystania z sieci i jej zasobów, poprawnego wykorzystania programów i sprzętu. W związku z tym powinna go cechować umiejętność współpracy, komunikatywność, zdolność jasnego i logicznego formułowania komunikatów i łatwość wypowiadania się.

Informatyka należy do nauk ścisłych, tak więc poza obszerną wiedzą z zakresu systemów komputerowych, dobrze jest, aby osoba chcąca wykonywać zawód administratora sieci, wykazywała również zainteresowanie matematyką i techniką. Ważne, aby posiadała umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami, instalowania i uruchamiania urządzeń technicznych, wykazywała się znajomością zasad ich działania oraz umiejętnością wykonywania drobnych napraw sprzętu.

Specyfika branży wymaga od administratora sieci ciągłego dokształcania, poszerzania wiedzy i umiejętności, szczególnie na temat zabezpieczeń, funkcjonowania sieci, nowego sprzętu. Administrator powinien z własnej inicjatywy czytać literaturę i prasę fachową, brać udział w specjalistycznych kursach i śledzić doniesienia o najnowszych rozwiązaniach w dziedzinie informatyki.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę