Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk sieci komputerowych

Kod: 252301
Inna nazwa zawodu: nie wystepuja

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Praca administratora jest pracą lekką, wykonywaną w pomieszczeniach biurowych, najczęściej w pozycji siedzącej przed monitorem. Nie ma jednak konieczności trwania w tej samej pozycji przez długi czas, jak np. w pracy kontrolerów lotów. Pracownik może w każdej chwili wstać od monitora, wyprostować się, pochodzić.

Kandydatom do pracy na tym stanowisku nie stawia się szczególnych wymagań zdrowotnych, rozumianych jako tężyzna fizyczna czy szczególna odporność na choroby. Pod tym względem wykonywać ją może właściwie każdy, również osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim oraz z zaburzeniami w zakresie ruchów kończyn dolnych, o ile pomieszczenia i stanowisko, na których będzie pracowała, będzie dostosowane odpowiednio do jej potrzeb.

Osoby niewidome oraz z dużymi zaburzeniami wzroku, nie mogą liczyć na zatrudnienie z uwagi na specyfikę pracy administratora. Również upośledzenie umysłowe, ze względu na skomplikowanie zadania wymagające dużej sprawności intelektualnej, uniemożliwia wykonywanie tego zawodu. Przy podejmowaniu tego typu pracy, poza obowiązkowymi wstępnymi badaniami lekarskimi, nie są wymagane żadne dodatkowe badania specjalistyczne.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę