Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk sieci komputerowych

Kod: 252301
Inna nazwa zawodu: nie wystepuja

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Ostatnia aktualizacja 09.2009

Podstawowym wymogiem podjęcia pracy w tej profesji, jest bardzo dobra znajomość obsługi jednego z systemów informatycznych/operacyjnych, wiedza z zakresu zarządzania sieciami LAN/WAN, bezpieczeństwa sieciowego oraz konfiguracji serwerów. Konieczna jest też znajomość baz danych i umiejętność ich obsługiwania. Preferowane są osoby z wykształceniem wyższym kierunkowym lub pokrewnym (elektronika, telekomunikacja). Z uwagi na duże zapotrzebowanie na rynku na specjalistów tego typu, głównym kryterium zatrudnienia nie jest jednak formalne wykształcenie, ale wykazanie się odpowiednią wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem czy certyfikatami (np. MCP, MCSA, MCSE). Nie ma więc przeszkód, aby zawód ten wykonywała osoba ze średnim wykształceniem lub studenci, o ile tylko mogą się wykazać aktualną i niezbędną wiedzą z zakresu administrowania siecią.

W zależności od systemu, na którym pracuje zatrudniająca administratora firma, wymagana jest umiejętność zarządzania systemami i sieciami opartymi na Windows, Novell lub Linuks. Ponadto od administratorów oczekuje się znajomości zagadnień baz danych funkcjonujących w sieciach np. MySQL, Postgres, Oracle, a także wiedzy na temat sprzętu.

Bywa, że administratorem zostaje osoba, która swoją karierę zaczynała jako pracownik helpdesk. Wraz z nabywanym doświadczeniem w zakresie administracji serwerami, konfiguracji sprzętu sieciowego oraz zdobywaną wiedzą o innych technologiach wykorzystywanych w danej firmie, zwiększa się zakres jego obowiązków, dając możliwość awansu na administratora.

Szkołami przygotowującymi do zawodu są przed wszystkim wydziały informatyczne, elektroniczne i telekomunikacyjne politechnik oraz wydziały matematyczne i informatyczne uniwersytetów. Dodatkową umiejętnością wymaganą od kandydata, poza znajomością samego systemu, jest znajomość języka angielskiego w piśmie wraz ze słownictwem i terminologią techniczną.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę