Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk sieci komputerowych

Kod: 252301
Inna nazwa zawodu: nie wystepuja

PrzeciwwskazaniaI. Sprawność kończyn dolnych
Sprawność kończyn dolnych : Zaburzenia dużego stopnia


II. Sprawność kończyn górnych
Zręczność rąk : Zaburzenia dużego stopnia
Zręczność palców : Zaburzenia dużego stopnia


III. Sprawność narządów zmysłów
Słuch : Zaburzenia dużego stopnia
Wzrok : Zaburzenia dużego stopnia
Węch : Nie dotyczy
Smak : Nie dotyczy
Równowaga : Nie dotyczy


IV. Sprawności sensomotoryczne
Rozróżnianie barw : Zaburzenia dużego stopnia
Widzenie stereoskopowe : Zaburzenia dużego stopnia
Koordynacja wzrokowo-ruchowa : Zaburzenia dużego stopnia
Percepcja kształtów : Zaburzenia dużego stopnia


V. Sprawność podstawowych układów fizjologii człowieka
Krążenia : Nie dotyczy
Oddechowego : Nie dotyczy
Nerwowego : Zaburzenia dużego stopnia
Mięśniowego : Nie dotyczy
Mięśniowego : Nie dotyczy
Kostno-stawowego : Nie dotyczy


VI. Sprawności psychiczne człowieka
Upośledzenie umysłowe : Lekkie
Zaburzenia nerwicowe : Nie dotyczy


VII. Cechy ogólne
Budowa ciała : Nie dotyczy
Ogólna wydolność fizyczna : Nie dotyczy
Sprawność ekspresji werbalnej : Tak


VIII. Inne czynniki
Nosicielstwo chorób zakaźnych : Nie dotyczy
Zniekształcenia, problemy z wyglądem : Nie dotyczy

Ostatnia aktualizacja 09.2009

 

Zatrudnianie w zawodzie administratora sieci osób niepełnosprawnych jest możliwe, choć niezbyt często spotykane. Pracę na stanowisku administratora sieci komputerowej mogą wykonywać osoby mające zaburzoną sprawność kończyn dolnych, czyli osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich oraz osoby z wadami słuchu (osoby niedosłyszące lub w szczególnych przypadkach niesłyszące).

Administrator sieci poruszający się na wózku inwalidzkim, musi mieć możliwość dotarcia do stanowiska pracy poprzez zastosowanie windy bądź podjazdu dla wózków. Samo stanowisko pracy musi być wyposażone w biurko pod sprzęt komputerowy z możliwością regulacji oraz dostateczną ilość miejsca zapewniającą swobodne przemieszczanie się po pokoju.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę