Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt stron internetowych

Kod: 251301
Inna nazwa zawodu: twórca stron internetowych

Profil zawodu


Zadania i czynności zawodowe


Środowisko pracy


Wymagania psychologiczne


Wymagania fizyczne i zdrowotne


Warunki podjęcia pracy w zawodzie


Inne

Kod Hollanda
Pierwsza litera kodu : 0
Druga litera kodu : 0
Trzecia litera kodu : 0

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę