Doradca 2000 - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt stron internetowych

Kod: 251301
Inna nazwa zawodu: twórca stron internetowych

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

Webmaster, czyli projektant stron internatowych, należy do grupy zawodów z branży IT (informatyka i telekomunikacja). Jest to osoba zajmująca się projektowaniem, kodowaniem, szatą graficzną oraz aktualizacją witryny internetowej.

Podstawowym zadaniem webmastera jest zaprojektowanie i wykonanie witryny internetowej na zamówienie osoby (firmy), która chce zaistnieć w sieci internetowej, a następnie zadbanie, aby na stworzoną przez niego stronę mógł wejść każdy użytkownik Internetu.

Webmaster wykonuje swoją pracę ściśle współpracując z klientem. W przypadku tego zawodu współpraca nie musi oznaczać bezpośredniego kontaktu typu twarzą w twarz. Często zdarza się, że webmasterzy współpracują z klientami jedynie za pośrednictwem nowoczesnych technologii, tj. internetu i telefonu. W praktyce oznacza to, że webmaster może pozyskać zlecenie z dowolnej części świata. Jedynym ograniczeniem może być brak znajomości języków obcych.

Podczas pierwszych spotkań webmaster wspólnie ze zleceniodawcą uzgadnia wstępny szkic projektu graficznego strony www. Ustala, do czego ma służyć strona i w jakiej technice powinna być wykonana. Webmaster sprawdza również parametry techniczne sprzętu komputerowego i dostęp klienta do internetu. Do jego zadań należy przygotowanie, skonfigurowanie sprzętu klienta oraz dobór odpowiednich akcesoriów (np. kamery internetowej) umożliwiających swobodne korzystanie z gotowej strony. Następny etap prac webmastera to przygotowanie, zgodnie ze wskazówkami klienta, materiałów na stronę, np. elementów graficznych, zdjęć lub obrazków (w tym celu wykorzystuje aplikacje do grafiki komputerowej, np. CorelDraw, Adobe, Macromedia), dokumentów i skanowanych tekstów. Na stronę można wykorzystać również gotowe materiały klienta. Na tym etapie zatwierdza się projekt graficzny strony, czyli układ treści, kolorystykę, elementy audio i animacje.

Kolejnym krokiem jest opracowanie strony w jednym z języków programowania stron, np. html, php, flash, javascripts. Jest to bardzo ważna, można powiedzieć zasadnicza część pracy webmastera. Jak już wcześniej było wspomniane strona budowana jest wg wskazówek i w ścisłej współpracy z zamawiającym. Pod okiem klienta powstają kolejne elementy strony: silnik witryny internetowej (oskryptowanie, kod, bazy danych itp.), strona wizualna, w którą ubiera się ustaloną wcześniej treść, wzbogaconą o elementy graficzne, animacje, wprowadza się elementy umożliwiające komunikację z gośćmi witryny, np. fora, bramki e-mail.

Podczas tworzenia strony webmaster zwraca uwagę na treść oraz wygląd graficzny, przejrzystość i łatwość nawigacji, szybkość ładowania poszczególnych modułów i stron www. Dla uatrakcyjnienia stron może wprowadzać różnorodne multimedialne dodatki, takie jak gry internetowe, wirtualne pocztówki itp. Projektując nowoczesną stronę webmaster musi uwzględnić również możliwości samodzielnego wprowadzania zmian i aktualizację strony przez klienta (system CMS). Profesjonalnie przygotowana strona powinna być przygotowana w zgodzie ze standardami określonymi przez World Wide Web Consortium (W3C), organizację, która zajmuje się ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW.

Po akceptacji klienta gotową stronę umieszcza się na ogólnodostępnym serwerze WWW. Wyszukując odpowiedni serwer webmaster uwzględnia ilość dostępnego miejsca i możliwość obsługi nowoczesnych technologii informatycznych. Na wybranym serwerze zakłada konto i przesyła do niego dokumenty składające się na tworzoną witrynę. Budując stronę musi zadbać również o satysfakcjonującą klienta promocję witryny. Aby strona była łatwo dostępna dla internautów, dodaje ją do wyszukiwarek i popularnych katalogów internetowych, np. onet, wp, google, altavista, yahoo itp. Webmaster dba także, aby strona miała możliwie wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania.

Na wykonanie strony webmaster może poświęcić kilka dni lub kilka miesięcy. Szybkość wykonania strony zależy od stopnia jej złożoności, liczby elementów graficznych i wykorzystanych animacji. Na wygląd strony i szybkość jej wykonania ma też wpływ ilość podstron oraz forma, w jakiej zostały dostarczone przez klienta materiały. Budowa prostej witryny (tekst i zdjęcia dostarczone przez zleceniodawcę) trwa o wiele krócej niż stworzenie witryny, dla której wymagane jest zaprojektowanie rozbudowanych animacji i elementów graficznych.

Praca nad projektem strony może mieć charakter jednorazowego zlecenia i kończyć się z chwilą umieszczenia witryny na wskazanym serwerze. Usługa może mieć również charakter ciągły, wtedy webmaster aktualizuje i rozbudowuje stronę zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem zleceniodawcy. Wówczas do jego obowiązków dochodzi opieka nad sprawnym funkcjonowaniem strony lub serwisu, aktualizacja danych, administracja i moderacja tych części witryny, które pozwalają na wyrażenie swojej opinii, czy dodanie artykułu przez gościa. Jako administrator zabezpiecza również system, aby uniemożliwić włamania hakerom i nie dopuszcza do rozprzestrzenienia się wirusów komputerowych.

Współczesne strony internetowe stają się coraz bardziej rozbudowane. Nie wystarczy już sama znajomość podstaw grafiki oraz HTML/DHTML, dlatego coraz częściej przygotowywaniem witryn internetowych zajmują się nie pojedyncze osoby, lecz web-zespoły. W kilkuosobowej grupie każdy pracownik specjalizuje się i odpowiada za określoną część elementów witryny. Przykładowo webdeveloper zajmuje się wyłącznie programowaniem, tzw. silnika witryny internetowej. Natomiast webdesignerzy dbają o wygląd strony, zajmują się rozmieszczeniem elementów i kolorystyką. W miarę potrzeby w zespole projektowym pojawiają się także pozycjonerzy, redaktorzy stron, administratorzy serwisu. Dzięki ich współpracy powstaje nowoczesna, atrakcyjna oraz sprawnie działająca strona internetowa, która nie tylko jest wizytówką klienta, ale również bardzo ważnym i efektywnym narzędziem pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę