Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt stron internetowych

Kod: 251301
Inna nazwa zawodu: twórca stron internetowych

Wymagania psychologiczne

Specyfika pracy webmastera wymaga od niego dużej koncentracji, konieczności dostrzegania niewielkich szczegółów, dokładności, przestrzegania procedur, samodyscypliny, umiejętności skupienia się na danej czynności przez dłuższy czas, opanowania oraz trafnego podejmowania decyzji.

Z ważnych cech webmasterowi potrzebna jest niewątpliwie myślenie twórcze i kreatywność pozwalająca na przetwarzanie idei na kształt plastyczny i programistyczny. Natomiast logika i zorganizowanie umożliwiają projektowanie funkcjonalnych witryn.

Webmaster często wykonuje projekty w warunkach ograniczeń czasowych, we współpracy z innymi ludźmi, dlatego przydaje się również cierpliwość i odporność na stres. Poza tym powinien rozwijać umiejętności interpersonalne, czyli zdolność nawiązywania kontaktów, umiejętność przekonywania i współdziałania, aby dobrze ułożyć sobie współpracę z zespołem i klientami. Poza tym przyda się talent organizacyjny, szczególnie koordynatorowi projektu, musi przecież połączyć na stronie www wysiłek całego zespołu projektowego. W przypadku założenia własnej firmy lub pełnienia funkcji kierowniczych niezbędne są umiejętności menedżerskie.

Od kandydatów na profesjonalnych webmasterów oczekuje się również pasji zawodowej, wytrwałości oraz otwartości na nowe idee. Ponadto istotna jest gotowość do podnoszenia kwalifikacji i świadomość konieczności rozwoju warsztatu pracy, tj. poznawania nowych technologii komputerowych i narzędzi do projektowania stron internetowych. Zawód ten wymaga umiejętności pracy w dużym tempie, często pod presją czasu, ponieważ często ilość pracy jest ściśle powiązana z liczbą uzyskanych zleceń i terminami ich realizacji.

Ponadto, aby stworzyć profesjonalny serwis internetowy webmaster powinien posiadać nie tylko "zmysł techniczny" (znajomość kilku języków programowania), ale także zdolności artystyczne i humanistyczne. W tym zawodzie niezbędne są zainteresowania i wiedza z trzech podstawowych dziedzin: plastyki i mediów (znajomość zasad komunikacji słownej i wizualnej) oraz z zakresu informatyki, w tym szczególnie aplikacji i języków programowania w Internecie. Webmaster powinien zadbać również o swoje umiejętności lingwistyczne. Dotyczy to głównie języka angielskiego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę