Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt stron internetowych

Kod: 251301
Inna nazwa zawodu: twórca stron internetowych

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

Praca webmastera nie daje zbyt dużo szans na awans zawodowy polegający na zdobywaniu kolejnych stopni w hierarchii organizacyjnej. Ze względu na płaską strukturę organizacyjną w małych firmach webmaster pracuje najczęściej, jako samodzielny specjalista, a jeżeli projekty wykonywane są zespołowo, może awansować na stanowisko starszego webmastera lub koordynatora zespołu projektowego. Jeżeli pracuje w dużym serwisie – wówczas zwiększają się jego szanse na awans. Tutaj może zostać kierownikiem projektu, szefem działu, a nawet dyrektorem pionu.

Rozwój zawodowy webmastera wiąże się również z rozwojem kompetencji. Polega on na otrzymywaniu coraz większych i bardziej odpowiedzialnych zadań. Na początku może pełnić obowiązki projektanta, twórcy serwisów internetowych, następnie zostaje oficjalnym opiekunem serwisu, a nawet jego administratorem. W miarę rozwoju może przejąć zadania administratora całych systemów internetowych (np. w portalach).

Niektórzy webmasterzy wybierają jednak rozwój zawodowy oparty na wyspecjalizowaniu się w jednej z kluczowych dziedzin związanych z projektowaniem stron, np. w tworzeniu grafiki internetowej 3D, kodowaniu itp. Specjalizacja wiąże się oczywiście z kwestią poszerzonej wiedzy na temat konkretnych zagadnień, co nie zwalnia webmastera z konieczności, przynajmniej pobieżnej, znajomości innych rozwiązań stosowanych w budowie serwisów internetowych.

Jako formę awansu można też potraktować założenie własnej firmy lub przejście do pracy w renomowanej firmie. Należy pamiętać, że Internet stwarza szanse na swobodną pracę w międzynarodowych projektach.

Niewątpliwie miernikiem sukcesu zawodowego jest wyrobienie sobie marki zarówno wśród klientów, jak i w środowisku webmasterów. Umożliwia to nie tylko pozyskanie większej liczby zleceń na rynku, ale daje również możliwość otrzymania zaproszenia do pracy w zespołach webmasterskich realizujących interesujące, technicznie nowatorskie i/lub dobrze płatne projekty.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę