Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt stron internetowych

Kod: 251301
Inna nazwa zawodu: twórca stron internetowych

Wymagania fizyczne i zdrowotne

Praca webmastera zalicza się do prac lekkich pod względem fizycznego obciążenia. Przy przyjęciu do pracy obowiązują standardowe badania lekarskie.

W zasadzie nie ma wielu przeciwwskazań do wykonywania tej profesji. Jednak, jak w każdym zawodzie, tak i w tym istnieją przeciwwskazania do wykonywania zawodu, są to:

·zaburzenia sprawności rąk, zręczności palców,

·duże wady wzroku, daltonizm, zaburzenie widzenia steroskopowego,

·brak koordynacji wzrokowo - ruchowej,

·schorzenia kręgosłupa.

Mimo to zawód ten stwarza spore szanse wejścia na rynek pracy osobom niepełnosprawnym. Zatrudnienie w tym zawodzie mogą zaleźć między innymi osoby niesłyszące, z dysfunkcją kończyn dolnych, poruszające się na wózkach inwalidzkich, tym bardziej, że coraz większe nadzieje pokłada się w nowej formule zatrudnienia – telepracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę