Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt stron internetowych

Kod: 251301
Inna nazwa zawodu: twórca stron internetowych

Środowisko pracy

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

ŚRODOWISKO PRACY

Warunki materialne

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych webmaster może wykonywać pracę niezależnie od miejsca pobytu. W dobie rozwoju Internetu i ciągle powiększającej się szybkości przesyłania danych, zawód ten praktycznie nie ma ograniczeń co do miejsca jego wykonywania. Wystarczy dobrej klasy komputer przenośny, odpowiednie oprogramowanie i dostęp do sieci stacjonarnej lub bezprzewodowej. Klienta interesuje, aby zlecenie zostało przygotowane na czas i zgodnie z jego oczekiwaniem.

Z drugiej strony, webmaster zatrudniony na etacie zazwyczaj wykonuje swoją pracę na terenie firmy. Przeważnie pracuje w biurach lub pracowniach.

Wykonywanie pracy na tym stanowisku może być związane z występowaniem schorzeń układu kostno-stawowego, a nawet zwyrodnień kręgosłupa (wielogodzinna praca w pozycji siedzącej). Ponadto w związku z wykonywaniem czynności przy komputerze zwłaszcza przy nieodpowiednim oświetleniu mogą występować dolegliwości wzroku. W niewielkim stopniu na stan zdrowia webmastera może także wpływać promieniowanie jonizujące oraz zmienne pole elektromagnetyczne, pochodzące od monitorów i komputerów.

Niestety projektowanie stron może być zajęciem stresującym, szczególnie w sytuacji wykonywana prac pod presją czasu lub na zlecenie bardzo wymagającego klienta. Zbyt długa praca przy komputerze może skutkować pojawieniem się symptomów psychicznego zmęczenia w postaci: senności, niepokoju czy niechęci do pracy, jak również kłopotów ze snem (bezsenność spowodowana wyczerpaniem).

Warunki społeczne

Praca wykonywana przez webmastera nie wymaga z reguły bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi i może odbywać się w systemie telepracy. Praktycznie biorąc pracodawca lub klient webmastera może być w dowolnym miejscu na świecie. Kontakt z pracodawcą, przyjmowanie zleceń, przekazywanie produktu, konsultacje mogą odbywać się poprzez sieć Internet. Są jednak klienci i pracodawcy, którzy preferują bezpośredni kontakt z webmasterem. Dotyczy to szczególnie lokalnej współpracy i zleceń przyjmowanych przez małe firmy.

Ponieważ praca webmastera polega na świadczeniu usług, kontakt z innymi ludźmi jest dość częsty i opiera się między innymi na odpowiadaniu na pytania, wysłuchiwaniu oczekiwań i sugestii zleceniodawców. W razie potrzeby webmaster musi przejrzyście wyjaśnić klientowi zagadnienia techniczne związane z budową strony.

W większych firmach webmaster pracuje w zespole projektowym. W tym przypadku ważna jest umiejętność współpracy z zespołem, zgranie rytmu pracy oraz współodpowiedzialność za projekt.

Warunki organizacyjne

Webmaster ma elastyczny czas pracy, który może dostosować indywidualnie do własnych potrzeb i upodobań. Zazwyczaj pracuje 6-8 godzin na dobę, musi jednak liczyć się z koniecznością pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy. W skrajnych przypadkach zdarza się, że zlecenie jest na tyle duże lub pracochłonne, że wykonując projekt webmaster spędza przy komputerze nawet do kilkunastu godzin na dobę.

Praca ta nie wymaga przemieszczania się z miejsca na miejsce, ale czasami zdarza się, że na zlecenie klienta webmaster może zostać wydelegowany poza miejsce pracy i zamieszkania w celu wykonania dokumentacji do projektu, np. zdjęć, filmów, nagrań audio.

Webmaster ma dużą swobodę decydowania o swojej pracy. Jest pracownikiem samodzielnym. Nadzór nad jego pracą jest jedynie symboliczny, dotyczy wyboru głównych celów i zadań.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę