Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Architekt stron internetowych

Kod: 251301
Inna nazwa zawodu: twórca stron internetowych

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

O możliwości podjęcia pracy w zawodzie decydują większym stopniu posiadane umiejętności i uzdolnienia, niż określony kierunek wykształcenia. Są jednak pracodawcy preferujący osoby z konkretnym przygotowaniem zawodowym, tzn. ze średnim lub wyższym wykształceniem informatycznym, choć szansę na pracę w zespole webmasterskim mają również humaniści i plastycy, potrafiący połączyć wiedzę o komunikacji i wyczucie kompozycji z wiedzą techniczną. Szefowie zwracają również uwagę na osoby kończące profesjonalne kursy zawodowe z zakresu projektowania stron internatowych. Szczególnie, jeżeli szkolenie wiązało się z otrzymaniem certyfikatu autoryzującego umiejętności kursanta. Należy zaznaczyć, że pojawiły się już pierwsze uczelnie kształcące webmasterów, np. Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu.

Jednak żaden pracodawca nie przyjmie webmastera dopóki nie zapozna się z jego dorobkiem. Coraz częściej kandydaci na webmasterów załączają do dokumentów aplikacyjnych płytę z przygotowanymi projektami stron (wg wskazań pracodawcy) lub adresy wykonanych przez siebie stron internetowych. Przy zatrudnianiu do projektowania stron nie jest najważniejsza długość stażu pracy, lecz ilość wykonanych zleceń oraz to dla kogo/dla jakich firm były one wykonywane. Na ogół nieodzowna jest znajomość angielskiego, nie tylko, by dobrze poruszać się w terminologii technicznej, lecz także dlatego, że wiele serwisów jest dwujęzycznych. Pracodawcy wymagają również doświadczenia w pracy z bazami danych i znajomości przynajmniej dwóch, czy trzech języków programowania, np. JAVA, PHP, NET, SQL, (D) HTML, JavaScript. To podstawa, jednak wciąż należy się dokształcać, uczyć się czegoś nowego, narzędzi programistycznych o większych możliwościach, jak Flash, Java, Perl, Oracle czy CGI, które służą do budowania stron i serwisów w dużej mierze interaktywnych i dynamicznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę