Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych

Kod: 251202
Inna nazwa zawodu: projektant aplikacji użytkowych

Zadania i czynności

W dobie XXI wieku techniki informatyczne stały się wszechobecne, chyba we wszystkich dziedzinach gospodarki i życia. Postęp w tej dziedzinie i rosnące coraz bardziej wymagania klientów wymuszają ciągłe doskonalenie się i wysublimowanie poszczególnych specjalności, wskutek czego stanowiska pracy stają się samodzielnym zawodem. Wśród nich jest projektant systemów komputerowych. Projektuje on użytkowe systemy informatyczne, składające się ze sprzętu i oprogramowania. Osoba zatrudniona, jako projektant systemów komputerowych uwzględniając potrzeby klienta opracowuje projekty systemów komputerowych różnych konfiguracji (interfejsów). Zależnie od potrzeb klienta mogą one mieć zastosowanie ogólne, ale też specjalistyczne. Wymaga to połączenia elektroniki i informatyki, a w przypadku zastosowań, np. w przemyśle konieczna jest również znajomość procesów technologicznych, automatyki.

Projektant musi odpowiedzieć na dwa pytania:

-co produkt ma robić? - analiza wymagań użytkownika, wybór, ustalenie priorytetów i projektowanie funkcjonalności,

-jak produkt ma to robić? - projektowanie interfejsu połączeń, konfiguracji, inaczej mówiąc tworzy architekturę informacji. Ma to być produkt atrakcyjny i użyteczny.

Zatem projektant wykonuje prace projektowe systemów komputerowych pod potrzeby klienta, celem zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności jego pracy.

Bardziej szczegółowo zadania i czynności projektanta to m.in.:

-identyfikacja i analiza potrzeb użytkowników systemów komputerowych,

-współpraca z analitykami i programistami, przygotowującymi założenia dla programu użytkowego,

-właściwy dobór sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania i technologii sieciowych do potrzeb klienta,

-opracowanie założeń programów działających w sieciach lokalnych i rozległych,

-projektowanie systemów komputerowych o różnej budowie,

-opracowanie algorytmów realizacji kolejnych etapów projektu,

-kierowanie pracą podległych pracowników w zakresie opracowywania i wprowadzania systemów komputerowych,

-konsultacja prac projektowych z odbiorcami systemów komputerowych,

-dobór standardów przekazywania informacji za pomocą urządzeń w systemie komputerowym, tworzenie interfejsów i ich analiza pod względem technicznym, ale też z punktu przydatności i przyswajalności przez klienta (chodzi o to, by tak zaprojektować dialog człowieka z maszyną, by system ten nie był zbyt skomplikowany dla przeciętnego użytkownika),

-określenie uprawnień do korzystania z zasobów systemów komputerowych,

-sporządzanie dokumentacji projektowej systemów komputerowych,

-sprawowanie kontroli nad pracami instalacyjnymi systemów komputerowych, okablowania i testowanie sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych, celem identyfikacji i usunięcia ewentualnych usterek, by wyeliminować potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci,

-modyfikacja konfiguracji systemu komputerowego w oparciu o wnioski z przeprowadzonych testów.

Projektant systemów komputerowych większość prac wykonuje przy pomocy komputera, ale też posługuje się tradycyjnymi dokumentami i schematami rysowanymi.

Celem jak najlepszego zaspokojenia potrzeb zamawiającego – klienta, w pracy projektanta ważna jest także dobra współpraca z innymi specjalistami technologii informatycznych, np. analitykami, programistami czy inżynierami systemów informatycznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę