Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk systemów teleinformatycznych

Kod: 251101
Inna nazwa zawodu: analityk systemowy, specjalista ds. systemów komputerowych

Możliwości zatrudnienia

Możliwość zatrudnienia na stanowisku analityka systemów komputerowych istnieje szczególnie w większych ośrodkach, gdzie prosperują duże firmy (lub ich oddziały) również „pozainformatyczne”, w których działają systemy komputerowe lub istnieje konieczność przygotowania systemu komputerowego. Jeżeli kandydat posiada wysokie kwalifikacje zawodowe może w wielu firmach i instytucjach starać się o zatrudnienie – najłatwiej jednak w dużych miastach będących ośrodkami gospodarczymi i administracyjnymi. Najlepsza sytuacja jest na rynkach województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego w firmach i koncernach zachodnich działających w Polsce. Jest to ściśle związane z wielkością zakładu i jego sferą działalności (produkcja, usługi, administracja). W ostatnich miesiącach obserwuje się stabilizację zatrudnienia, a nawet większą ilość chętnych do pracy w tym zawodzie niż obecne możliwości rynku pracy – wyraźny spadek ofert pracy, których jednak i tak jest znaczący procent wszystkich oferowanych na rynku posad. Rozwój techniki i gospodarki pozwalają mimo to prognozować stałe zapotrzebowanie na pracę osób z wykształceniem informatycznym i pokrewnym. Średnia płaca analityka systemów komputerowych jest zróżnicowana, jednak zwykle jest wyższa niż średnia płaca w sektorze gospodarki państwowej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę