Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk systemów teleinformatycznych

Kod: 251101
Inna nazwa zawodu: analityk systemowy, specjalista ds. systemów komputerowych

Wymagania psychologiczne

W tym zawodzie bardzo ważna jest umiejętność podejmowania trafnych i szybkich decyzji, dobrego organizowania pracy, zdolność do logicznego rozumowania i twórcze rozwiązywanie problemów. Bardzo przydatna jest ukierunkowana wyobraźnia zawodowa i zdolność przewidywania kierunków rozwoju techniki oraz wysoki poziom wiedzy profesjonalnej. Zadania analityka wymagają umiejętności współpracy z ludźmi – zwłaszcza nie-specjalistami – jeśli ma uzyskać od nich potrzebne informacje. Cenna jest też samodzielność i zdolność przekonywania oraz wysłuchiwania cudzego stanowiska; niezbędna jest też zdolność koncentracji uwagi i jej podzielność. W pewnym stopniu przydatne są zdolności organizacyjne i menedżerskie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę