Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk systemów teleinformatycznych

Kod: 251101
Inna nazwa zawodu: analityk systemowy, specjalista ds. systemów komputerowych

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

W zawodzie istnieje możliwość awansu w hierarchii administracyjnej lub ściśle w ramach specjalizacji. W hierarchii administracyjnej bywa to awans pionowy np. Na kierownika projektu, kierownika / dyrektora działu informatyki. Zdobycie uprawnień specjalistycznych daje możliwość awansu poziomego w ramach specjalizacji zawodowej. Specyfika tego zawodu polega na tym, że istnieje konieczność ciągłego kształcenia się, pogłębiania wiedzy, w której się specjalizuje, poznawania nowych metod pracy. W hierarchii zawodowej stanowisko to daje duże możliwości rozwoju kariery i awansu zawodowego – poprzez uczestnictwo, a potem prowadzenie coraz większych projektów, aż po kierowanie całymi działami firm, czy specjalistycznymi firmami wykonującymi kompleksowe projekty informatyczne.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę