Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk systemów teleinformatycznych

Kod: 251101
Inna nazwa zawodu: analityk systemowy, specjalista ds. systemów komputerowych

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Do pracy na stanowisku analityka systemów komputerowych firmy najczęściej przyjmują kandydatów bezpośrednio po studiach lub nawet w trakcie ich trwania. Wraz ze wzrostem doświadczenia zajmują się oni coraz większymi i bardziej zaawansowanym projektami. Od kandydatów wymaga się umiejętności analitycznych, skrupulatności, dbania o szczegóły, umiejętności pracy zarówno indywidualnej jak i zespołowej. Analitykowi działającemu w sferze systemów technicznych bardzo pomaga wykształcenie z danych dziedzin techniki (np. mechanika, inżynieria,.), A w przypadku systemów finansowo-księgowych – wykształcenie ekonomiczne lub finansowe. Bardzo przydatne są też kursy doszkalające z różnych dziedzin związanych z profilem informatyzowanych firm – np. z księgowością, zarządzaniem, rachunkowością. Ułatwiają one bowiem zrozumienie procesów, których dot. projektowane i wdrażane systemy. Do tego zawodu można uzyskać przygotowanie na studiach dziennych, zaocznych i wieczorowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę