Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Analityk systemów teleinformatycznych

Kod: 251101
Inna nazwa zawodu: analityk systemowy, specjalista ds. systemów komputerowych

PrzeciwwskazaniaI. Sprawność kończyn dolnych
Sprawność kończyn dolnych : Nie dotyczy


II. Sprawność kończyn górnych
Zręczność rąk : Zaburzenia dużego stopnia
Zręczność palców : Zaburzenia dużego stopnia


III. Sprawność narządów zmysłów
Słuch : Zaburzenia dużego stopnia
Wzrok : Zaburzenia dużego stopnia
Węch : Nie dotyczy
Smak : Nie dotyczy
Równowaga : Nie dotyczy


IV. Sprawności sensomotoryczne
Rozróżnianie barw : Zaburzenia dużego stopnia
Widzenie stereoskopowe : Zaburzenia dużego stopnia
Koordynacja wzrokowo-ruchowa : Zaburzenia dużego stopnia
Percepcja kształtów : Zaburzenia dużego stopnia


V. Sprawność podstawowych układów fizjologii człowieka
Krążenia : Nie dotyczy
Oddechowego : Nie dotyczy
Nerwowego : Zaburzenia dużego stopnia
Mięśniowego : Nie dotyczy
Mięśniowego : Nie dotyczy
Kostno-stawowego : Nie dotyczy


VI. Sprawności psychiczne człowieka
Upośledzenie umysłowe : Lekkie
Zaburzenia nerwicowe : Nie dotyczy


VII. Cechy ogólne
Budowa ciała : Nie dotyczy
Ogólna wydolność fizyczna : Nie dotyczy
Sprawność ekspresji werbalnej : Tak


VIII. Inne czynniki
Nosicielstwo chorób zakaźnych : Nie dotyczy
Zniekształcenia, problemy z wyglądem : Nie dotyczy

- odpowiednim zaprojektowaniu stanowiska pracy - takim doborze zadań i czynności zawodowych pod kątem wymagań dotyczących zręczności rąk, aby ich zaburzenia nie stanowiły przeszkody w wykonywaniu pracy. Sprawność kończyn górnych - zręczność palców: - ograniczeniu lub wyeliminowaniu zadań i czynności zawodowych wymagających wysokiej zręczności palców i/lub w zastosowaniu specjalnego oprzyrządowania stanowiska pracy. Sprawność narządów zmysłów - słuch: - takiej organizacji stanowiska pracy, aby bodźce słuchowe docierające do pracownika były odpowiedniej głośności lub były sygnalizowane wzrokowo (np. przy wykorzystaniu komputera) Sprawności sensomotoryczne - widzenie stereoskopowe: - częściowym lub całkowitym wyeliminowaniu zadań i czynności zawodowych wymagających wysokiej sprawności widzenia stereoskopowego Cechy ogólne - sprawność ekspresji werbalnej: - częściowym lub całkowitym wyeliminowaniu zadań i czynności zawodowych wymagających wysokiej sprawności ekspresji werbalnej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę