Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista do spraw public relations

Kod: 243203
Inna nazwa zawodu: rzecznik prasowy, doradca prasowy, doradca ds. kontaktów z mediami, specjalista ds. kontaktów z mediami

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

W zawodzie tym nie występują ograniczenia wiekowe. Mogą go więc z powodzeniem wykonywać zarówno osoby młodsze, jak i dojrzałe. Większą szansę na uzyskanie zatrudnienia mają doświadczeni dziennikarze i specjaliści w zakresie marketingu i reklamy. Ze względu na to, iż ważną rolę w pracy na tym stanowisku odgrywa doświadczenie, osoby młode (zaraz po studiach) mają większe problemy ze znalezieniem pracy w tym zawodzie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę