Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista do spraw public relations

Kod: 243203
Inna nazwa zawodu: rzecznik prasowy, doradca prasowy, doradca ds. kontaktów z mediami, specjalista ds. kontaktów z mediami

Zawody pokrewne

dziennikarz

specjalista ds. promocji

specjalista ds. marketingu

specjalista ds. komunikacji

specjalista analizy rynku

specjalista metod promocji sprzedaży

specjalista ds. kontaktu z prasą i kształtowania opinii publicznej

kierownik działu reklamy, promocji i pokrewnych

agent reklamowy

demonstrator wyrobów

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę