Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista do spraw public relations

Kod: 243203
Inna nazwa zawodu: rzecznik prasowy, doradca prasowy, doradca ds. kontaktów z mediami, specjalista ds. kontaktów z mediami

Wymagania psychologiczne

Dobrego specjalistę ds. public realtions powinna cechować przede wszystkim umiejętność nawiązywania kontaktów i ich podtrzymywania, komunikatywność i otwartość na otoczenie, połączone z umiejętnością perswazji, negocjacji i prowadzenia rozmów. Specjalista PR powinien też odznaczać się wysoką kulturą osobistą. Cechy te są szczególnie przydatne podczas nawiązywania kontaktów z mediami, przygotowania informacji prasowych, prowadzenia konferencji prasowych, ale również organizacji sponsoringu czy działalności charytatywnej firmy, dla której pracuje.

Zawód specjalisty ds. public relations wymaga posiadania dużych kompetencji językowych, umiejętności sprawnego posługiwania się zarówno słowem pisanym, jak i mówionym. Zdolność jasnego formułowania myśli, tworzenia zrozumiałych i czytelnych komunikatów, niezbędne jest m.in. podczas kontaktów z mediami, tworzenia opracowań, artykułów do prasy, jak również prezentowania swoich koncepcji, dotyczących kreowania wizerunku firmy.

W pracy na tym stanowisku konieczna jest duża odporność psychiczna, umiejętność pracy w warunkach stresujących, zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Ważna jest również umiejętność opanowywania emocji, stresu, szczególnie w sytuacjach związanych z ekspozycją społeczną, np. podczas konferencji prasowej. Cenną cechą mogą więc być również pewne uzdolnienia aktorskie, umiejętność autoprezentacji, swoboda wystąpień publicznych.

Przydatne są elokwencja, logika myślenia i wypowiedzi oraz poczucie odpowiedzialność za wypowiadane słowa. Niezbędna jest również kreatywność, zmysł estetyczny, zwłaszcza w planowaniu i przeprowadzaniu akcji promocyjnych.

Specjalista ds. PR powinien być dobrym obserwatorem zjawisk społecznych. Ważne jest, by prezentował otwartą, chętną do pomocy innym postawę. Istotna jest również lojalność wobec pracodawcy, specjalista powinien utożsamiać się z interesem firmy, dla której pracuje.

Specjaliście ds. public relations przyda się także szeroka wiedza o bieżących wydarzeniach z różnych dziedzin życia społecznego, ponieważ musi wiedzieć, czym charakteryzuje się grupa docelowa, do której kieruje swoje komunikaty informacyjne czy promocyjne. Przydatne w pracy na tym stanowisku są zainteresowania naukami społecznymi, humanistycznymi oraz orientacja w dziedzinie zarządzania.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę