Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista do spraw public relations

Kod: 243203
Inna nazwa zawodu: rzecznik prasowy, doradca prasowy, doradca ds. kontaktów z mediami, specjalista ds. kontaktów z mediami

Wymagania fizyczne i zdrowotne

W pracy w tym zawodzie nie jest ciężka fizycznie, ważna natomiast jest duża odporność psychiczna oraz sprawność narządu wzroku, słuchu, jak również duża sprawność układu krążenia, ze względu na stresujący charakter pracy. Istnieje możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych (z dysfunkcją kończyn dolnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich), przeciwwskazaniem natomiast są choroby psychiczne, socjopatie, wady wymowy i choroby serca.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę