Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista do spraw public relations

Kod: 243203
Inna nazwa zawodu: rzecznik prasowy, doradca prasowy, doradca ds. kontaktów z mediami, specjalista ds. kontaktów z mediami

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Do pracy na tym stanowisku Specjalisty ds. PR preferowane są osoby z wykształceniem wyższym. Mimo, iż najczęściej nie jest wymagana określona specjalizacja, to mile widziane są osoby, które ukończyły humanistyczne kierunki takie jak: dziennikarstwo, politologia, socjologia, marketing polityczny lub public relations. Takie studia wyposażają absolwenta w wiadomości i praktyczne umiejętności komunikowania się z otoczeniem. Podczas studiów studenci biorą udział w treningach interpersonalnych oraz warsztatach menedżerskich.

W ubieganiu się o to stanowisku niezbędna jest znajomość języków obcych, a szczególnie języka angielskiego w stopniu zaawansowanym.

Dobrze widziane przez pracodawcę jest również posiadanie ukończonych kursów doskonalących w tym zawodzie.

Specjalista ds. public relations powinien być wyposażony w praktyczne umiejętności np. z dziedziny retoryki i erystyki, a także w umiejętność odwoływania się do pewnych dziedzin prawa np. prasowego, samorządowego.

Poza wymogami formalnymi, często decydującym kryterium przydatności kandydata do pracy są jego predyspozycje oraz umiejętności takie jak: zdolność improwizacji, właściwa autoprezentacja, umiejętność zdobycia zaufania, łatwość wypowiedzi, zarówno w formie pisemnej jak i ustnej. Bardzo ważną umiejętnością jest również obsługa komputera (programy graficzne i do tworzenia prezentacji). Mile widziana jest praktyka w dziedzinie kontaktów z mediami: udział w organizacji konferencji prasowych, czy spotkań z dziennikarzami. Liczy się ogólna orientacja w branży: dobrze jest śledzić specjalistyczną prasę i literaturę.

Konieczność kontaktowania się z otoczeniem wskazuje na potrzebę przemieszczania się, dlatego bardzo ważne jest posiadanie prawa jazdy kat.B

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę