Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista do spraw public relations

Kod: 243203
Inna nazwa zawodu: rzecznik prasowy, doradca prasowy, doradca ds. kontaktów z mediami, specjalista ds. kontaktów z mediami

Polecana literatura

Black Sam "Public Relations", Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998

Budzyński Wojciech "Public Relations", Poltex, Warszawa 1997

Cenker Ewa "Public Relations", Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000

Goldman Martin "Współpraca z prasą i Public Realtions", Wydawnictwo Sic, Warszwa 1997

Gregory Ann "Public Relations w praktyce", Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997

Hope Ewa"Public relations - czy to się sprawdzi? Wyadwnictwo SPG Gdańsk 2004

Ewa Hope"Public relations instytucji użyteczności publicznej" Wydawnictwo SPG, Gdańsk 2005

Kadragic Alma, Czarnowski Piotr "Public Relations", Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1997

Murdoch Anna "Język Public Relations", Wydawnictwo Poltex, Warszawa 1998

Murdoch Anna "Prezentacje i wystąpienia w public relations", Poltex, Warszawa 2000

Nikodemska-Wołowik A., Górski T.P., Wołowik M."Nie tylko logo", Wydawnictwo Oficyna Branta,Bydgosz-Gdańsk2004

Piasta Łukasz "Public Relations", Wydawnictwo Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1997

Ries Al, Ries Laura"UPadek reklamy i wzlot public relations", Wydawnictwo PWN Warszawa 2004

Wójcik Krystyna "Public Relations od A do Z", Agencja Wydawnicza Placet, Warszwa 1997 tom I i II

Tomasz Goban-Klas "PR czyli promocja reputacji", Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1997

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę