Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista do spraw reklamy

Kod: 243107
Inna nazwa zawodu: account executive, specjalista ds. promocji i reklamy, specjalista ds. marketingu i reklamy

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

MOŻLIWOŚCI PODJĘCIA PRACY PRZEZ DOROSŁYCH

W zawodzie specjalisty ds. reklamy nie ma ograniczeń dotyczących wieku osób podejmujących pracę, chociaż w agencjach przeważają ludzie młodzi do 35-40 r.ż.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę