Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista do spraw reklamy

Kod: 243107
Inna nazwa zawodu: account executive, specjalista ds. promocji i reklamy, specjalista ds. marketingu i reklamy

Wymagania fizyczne i zdrowotne

WYMAGANIA FIZYCZNE I ZDROWOTNE

Praca specjalisty ds. reklamy pod względem obciążenia fizycznego jest określana jako lekka lub średnio ciężka. Bywają jednak okresy, kiedy godziny pracy znacznie przekraczają normowany czas pracy, w związku z tym do tego zawodu powinny przygotowywać się osoby, których wydolność organizmu jest przynajmniej prawidłowa i są odporne na zmęczenie. Również ze względu na charakter pracy powinny to być osoby dobrze tolerujące stres. Przeciwwskazaniem będzie więc obniżona wydolność, choroby układu krążenia i układu nerwowego oraz mała odporność psychiczna. Przeciwwskazaniem są również choroby psychiczne i niepełnosprawność umysłowa.

Ze względu na konieczność stałego kontaktu (bezpośredniego, telefonicznego lub pisemnego) z innymi osobami oraz ze względu na specyfikę zadań związanych z reklamą wizualną, dźwiękową i multimedialną, praca w większości przypadków nie będzie wskazana dla osób niewidzących i niesłyszących. Przy mniejszych ubytkach wzroku i słuchu możliwe jest jednak skorygowanie wady okularami czy aparatem słuchowym. Natomiast ze względu na częste przemieszczanie się – wskazana jest sprawność ruchowa.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę