Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista do spraw reklamy

Kod: 243107
Inna nazwa zawodu: account executive, specjalista ds. promocji i reklamy, specjalista ds. marketingu i reklamy

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

WARUNKI PODJĘCIA PRACY

W zawodzie specjalisty ds. reklamy nie ma określonych konkretnie wymagań dotyczących wykształcenia. Pożądane jest wykształcenie wyższe, najczęściej ekonomiczne, np. kierunek „marketing i reklama”, socjologiczne, psychologiczne i dziennikarskie, lecz nie jest to warunek najważniejszy. Również osoby kończące kierunki promocji i reklamy, np. w policealnych szkołach artystycznych, mogą pracować w branży reklamowej. W zawodzie specjalisty ds. reklamy najbardziej liczą się jednak cechy osobowości, takie jak kreatywność, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi, otwartość na wiedzę i innych ludzi, a także chęć podnoszenia kwalifikacji oraz doświadczenie zawodowe. Zdarza się, że osoba posiadająca te cechy może pracować jako specjalista ds. reklamy, mimo braku pożądanego wykształcenia.

Podjęcie pracy w zawodzie ułatwiają odbyte szkolenia i kursy zawodowe, które najczęściej są prowadzone przez organizacje związane z dziedziną reklamową (patrz: Ważniejsze adresy), np. Klub Twórców Reklamy i Stowarzyszenie Agencji Reklamowych. Z tego rodzaju kursów korzystają zarówno osoby pracujące w branży reklamowej oraz osoby zainteresowane tego rodzaju pracą. Dobrze jest również posiadać prawo jazdy i znać co najmniej jeden język obcy, najczęściej angielski.

Trzeba jednak zaznaczyć, że na rynku pracy najbardziej liczą się osoby, które wypracowały sobie „nazwisko”, czyli osoby z dużym potencjałem kreatywności i dużym doświadczeniem w branży reklamowej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę