Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista do spraw marketingu i handlu

Kod: 243106
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

ZADANIA I CZYNNOŚCI

Głównym celem pracy specjalisty ds. marketingu i handlu jest pomnażanie korzyści płynących dla jego macierzystej firmy ze sprzedaży bądź zakupów towarów, którymi firma handluje poprzez zapewnienie jej, jak najszerszego kręgu odbiorców. Specjalista ds. marketingu i handlu dokonuje tego na dwa sposoby: przez zwiększanie rozmiarów sprzedaży, oraz przez wzrost jej opłacalności.

Specjalista ds. marketingu i handlu w zależności od wielkości firmy i specyfiki przyjętej strategii funkcjonowania, może pracować w działach marketingu lub działach handlowych. W małych firmach często jest pracownikiem samodzielnym, a w przypadku dużych firm prawie zawsze pracuje w zespole. W większych firmach specjaliści marketingu i handlu pracują jako kierownicy średniego lub wyższego szczebla. Pełnią wówczas funkcje regionalnego kierownika sprzedaży, kierownika sprzedaży, dyrektora handlowego itp.

Zawód specjalisty ds. marketingu i handlu nawiązuje w swoim zakresie działań do takich zawodów jak: specjalista analizy rynku, specjalista ds. eksportu/importu, specjalista metod promocji sprzedaży, agent reklamy. Wszystkie te zawody łączy to, że dotyczą rynku i działają dla dobra sprzedaży. Jakie są więc zadania osób pracujących w dziale marketingu i handlu? Zadaniem każdego, kto w nim pracuje jest:

- zorganizowanie sprzedaży produktu lub usługi wytwarzanej przez daną firmę,

- utrzymanie sprzedaży na odpowiednim poziomie,

- pokonanie konkurencji.

Innymi słowy specjalista ds. marketingu i handlu zajmuje się w firmie: planowaniem, koordynacją, realizacją oraz sprzedażą produktów i usług.

Gdy zapada w przedsiębiorstwie decyzja o wypuszczeniu nowego produktu na rynek opinia specjalisty ds. marketingu i handlu jest bardzo ważna. Aby taka opinia powstała specjalista ds. marketingu i handlu musi określić produkt i jego rynek, to znaczy, ustalić jaki produkt dla określonej grupy klientów będzie najlepiej się sprzedawał. W prognozach jakie powstają w oparciu o prace działu marketingu i handlu muszą się pojawić przewidywania przyszłości – kto, kiedy kupi i co, a także co trzeba zrobić, by dany produkt sprzedawał się najlepiej. Podczas tych prac wykorzystywane są różne instrumenty badania rynku. Pracownicy działu marketingu i handlu zbierają dane demograficzne danego regionu, wykorzystują strategie rozwoju danego obszaru, zbierają dane o produktach takich samych lub podobnych wprowadzonych przez firmy konkurencyjne. Następnie dane te są opracowywane, systematyzowane i wykorzystane w celu określenia, kto kupi towar i ile może za niego zapłacić, czyli innymi słowy diagnozowana jest opłacalność wprowadzania towaru na rynek. Jeśli zapada decyzja dalszej pracy nad wprowadzeniem produktu pracownicy działu marketingu i handlu w dalszej kolejności pracują nad strategią sprzedaży. Określają jak będzie wyglądać promocja, czyli wprowadzenie produktu na rynek i sposób rozprowadzenia towaru. Strategia sprzedaży wpływa na strategię produkcji. Produkt powstaje w oparciu o ustalenia pracowników działu marketingu i handlu. To co będzie się produkować i w jakiej ilości zależy od wyników wstępnego badania rynku oraz od wiedzy i kompetencji osoby dokonującej analizy. W tym dziale ustala się również zasady dystrybucji. Na tym etapie wykorzystuje się w dużej mierze zasoby internetu w zakresie określania sieci sklepów, hurtowni czy też określania obszarów, regionów, dróg dojazdu. Pomocna jest również prasa branżowa oraz roczniki statystyczne.

Kolejnym etapem pracy specjalisty ds. marketingu i handlu nad wprowadzeniem produktu na rynek jest uczestnictwo w podejmowaniu decyzji o reklamie, czyli ustaleniu jakiego typu reklama na danym rynku najbardziej trafia do potencjalnych klientów.

W momencie ustalenia strategii sprzedaży pojawia się następne zadanie, tj. wypracowanie metod, które wprowadzą ją w życie, czyli monitorowanie strategii. W niektórych firmach pracują w dziale marketingu specjaliści metod promocji sprzedaży, którzy opracowują i realizują metody, które odpowiednio reklamują dany towar, przyczyniając się do zwiększenia jego sprzedaży. Ale to nie koniec zadań specjalisty ds. marketingu i handlu. Kolejne działania związane są z istnieniem konkurencji i zmiennością rynku, zmianami gustów ludzi i ich potrzebami. Wymaga to od specjalisty „bycia na bieżąco”. Ponownie więc zbiera dane, powtórnie analizuje rynek, prognozuje, przedstawia nowe możliwości finansowe, udoskonala lub proponuje nowy towar. Ciągle zdobywa nowych klientów i dba o klientów już zdobytych, stara się zaspakajać ich potrzeby, by nie odeszli do konkurencji.

Pracownicy działu marketingu mają również za zadanie dbać o wizerunek firmy, w której pracują i produktu, który firma sprzedaje.

Zadania wykonywane w dziele marketingu i handlu związane są ze schematem organizacyjnym. Na czele pionu zajmującego się marketingiem znajduje się najczęściej dyrektor ds. sprzedaży i marketingu. Jemu bezpośrednio podlega główny specjalista ds. marketingu i handlu, który kieruje zespołem samodzielnych pracowników np. specjalistą ds. reklamy oraz specjalistą ds. analizy finansowej. Struktura organizacyjna zróżnicowana jest jednak w różnych zakładach.

Specjalista ds. marketingu i handlu musi ustawicznie dbać o rozwój swoich kompetencji i aktualną widzę w swojej dziedzinie. Wykorzystuje w tym celu różne formy kształcenia, np. uczestniczy w profesjonalnych kursach, sympozjach czy też bierze udział w międzynarodowych targach, wystawach, pokazach, konferencjach.

Praca w tym zawodzie zobowiązuje również do komunikatywnej znajomości języków obcych oraz do mobilności. Wyjazdy w kraju i poza granice wkalkulowane są w charakter tej pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę