Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista analizy i rozwoju rynku

Kod: 243105
Inna nazwa zawodu: analityk rynku finansowego, badacz rynku

Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych

W zawodzie specjalisty analizy rynku większe znaczenie niż wiek mają posiadane przez kandydata kompetencje, kwalifikacje i w dużym stopniu doświadczenie zawodowe. Pracodawcy na ogół preferują osoby energiczne, dobrze wykształcone, które posiadają umiejętności i kwalifikacje potrzebne do pracy w tym zawodzie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę