Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Specjalista analizy i rozwoju rynku

Kod: 243105
Inna nazwa zawodu: analityk rynku finansowego, badacz rynku

Możliwości zatrudnienia

Możliwości zatrudnienia w zawodzie specjalisty analizy rynku dają przede wszystkim firmy zajmujące się produkcją bądź usługami, jak i firmy specjalizujące się w badaniach rynku. Możliwe jest zatrudnienie w przedsiębiorstwach sektora publicznego (urzędy statystyczne, banki, państwowe instytucje finansowe i urzędy pracy), instytucjach III – sektora (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje).

Prywatne przedsiębiorstwa dające zatrudnienie specjalistom analizy rynku to przede wszystkim duże koncerny (np. farmaceutyczne, ośrodki badawczo rozwojowe funkcjonujące przy takich firmach jak PKN Orlen SA) oraz prywatne pracownie badawcze.

Specjalista analizy może też pracować niezależnie, na podstawie umów cywilo-prawnych lub w ramach własnej działalności gospodarczej, świadcząc usługi analizy rynku dla innych podmiotów. Wiele największych w kraju firm badających rynek oraz opinię społeczną (np. OBOP czy CBOS), podpisując z ankieterami umowy o współpracę wymaga, aby posiadali oni własną działalność gospodarczą.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę